ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

2ขข 6666
กรุงเทพมหานคร30

895,000

2ขข 666
กรุงเทพมหานคร24

895,000

2ขข 66
กรุงเทพมหานคร18

595,000

2ขข 6
กรุงเทพมหานคร12

695,000

2ขข 1818
กรุงเทพมหานคร24

279,000

2ขข 2525
กรุงเทพมหานคร20

225,000

2ขข 6969
กรุงเทพมหานคร36

395,000

2ขข 7007
กรุงเทพมหานคร20

99,000

2ขข 7788
กรุงเทพมหานคร36

265,000

2ขข 7878
กรุงเทพมหานคร36

245,000

2ขอ 1
กรุงเทพมหานคร11

465,000

2ขอ 2
กรุงเทพมหานคร12

799,000

2ขฮ 1234
กรุงเทพมหานคร19

195,000

2ขอ 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2ขอ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

2ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร20

99,000

2ขอ 5522
กรุงเทพมหานคร24

175,000

2ขอ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

2ขอ 2525
กรุงเทพมหานคร24

265,000

2ขฮ 2828
กรุงเทพมหานคร29

145,000

2ขอ 1001
กรุงเทพมหานคร12

59,000

2ขฮ 2882
กรุงเทพมหานคร29

99,000

2ขฮ 5005
กรุงเทพมหานคร19

89,000

2ขฮ 9779
กรุงเทพมหานคร41

189,000
ทะเบียนสวย VIP

วว 1111
กรุงเทพมหานคร16

17,900,000

ชอบ 1111
กรุงเทพมหานคร14

2,950,000

สุข 1111
กรุงเทพมหานคร14

2,950,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,350,000

1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร9

2,650,000

2ขภ 1111
กรุงเทพมหานคร9

595,000

ฏผ 2222
กรุงเทพมหานคร21

1,890,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2ขบ 2222
กรุงเทพมหานคร14

1,690,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

ษว 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

1ขท 4444
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2ขษ 4444
กรุงเทพมหานคร24

499,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

1,999,000

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

6กล 4444
กรุงเทพมหานคร29

360,000

พรดี5555
กรุงเทพมหานคร33

1,990,000

1กญ 5555
กรุงเทพมหานคร26

790,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร24

1,450,000

2ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร29

345,000

ฎร 6666
กรุงเทพมหานคร33

2,890,000

1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร32

695,000

1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร36

950,000

1ขอ 6666
กรุงเทพมหานคร33

495,000

1ขฮ 6666
กรุงเทพมหานคร32

565,000

2ขข 6666
กรุงเทพมหานคร30

895,000

2ขร 7777
กรุงเทพมหานคร36

595,000

8กท 8888
กรุงเทพมหานคร42

7,950,000

5กผ 8888
กรุงเทพมหานคร46

1,190,000

1ขล 8888
กรุงเทพมหานคร41

1,290,000

2ขน 9999
กรุงเทพมหานคร45

1,390,000

4กช 9999
กรุงเทพมหานคร43

999,000

9กบ 9999
กรุงเทพมหานคร48

19,900,000

9กภ 9999
กรุงเทพมหานคร47

7,990,000

พรพร 1
กรุงเทพมหานคร25

2,650,000

ร่ำรวย 1
กรุงเทพมหานคร25

9,999,999

เฮงเฮง 1
กรุงเทพมหานคร19

8,500,000

เฮง 1
กรุงเทพมหานคร10

9,999,999

9กร 1
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

1ขส 1
กรุงเทพมหานคร11

990,000

2ขอ 1
กรุงเทพมหานคร11

465,000

1ขค 2
กรุงเทพมหานคร9

590,000

1ขษ 2
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2ขต 2
กรุงเทพมหานคร9

799,000

2ขส 2
กรุงเทพมหานคร13

499,000

2ขอ 2
กรุงเทพมหานคร12

799,000

2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร11

390,000

2ขช 3
กรุงเทพมหานคร9

390,000

2ขส 3
กรุงเทพมหานคร14

299,000

1ขศ 4
กรุงเทพมหานคร14

365,000

2ขฐ 4
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2ขล 4
กรุงเทพมหานคร14

289,000

4กฐ 4
กรุงเทพมหานคร18

690,000

1ขก 5
กรุงเทพมหานคร9

595,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

860,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

860,000

1ขข 6
กรุงเทพมหานคร11

990,000

1ขฌ 6
กรุงเทพมหานคร14

695,000

1ขณ 6
กรุงเทพมหานคร14

359,000

1ขว 6
กรุงเทพมหานคร15

399,000

2ขข 6
กรุงเทพมหานคร12

695,000

ษณ 7
กรุงเทพมหานคร16

2,190,000

6กท 7
กรุงเทพมหานคร15

390,000

หงส์ 8
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

8กร 8
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร23

1,350,000

เก้า 9
กรุงเทพมหานคร15

1,990,000

น่ารัก 9
กรุงเทพมหานคร25

2,950,000

สิริ 9
กรุงเทพมหานคร28

2,990,000

เฮงรวย 9
กรุงเทพมหานคร36

5,900,000

8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร21

1,150,000

8กษ 9
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

8กฬ 9
กรุงเทพมหานคร23

1,450,000

1ขว 9
กรุงเทพมหานคร18

599,000

2กส 11
กรุงเทพมหานคร7

295,000

9กพ 11
กรุงเทพมหานคร20

495,000

1ขช 11
กรุงเทพมหานคร7

795,000

2ขฒ 11
กรุงเทพมหานคร9

395,000

1ขง 22
กรุงเทพมหานคร9

455,000

8กค 33
กรุงเทพมหานคร19

295,000

9กก 44
กรุงเทพมหานคร19

699,000

2ขส 55
กรุงเทพมหานคร21

199,000

9กจ 66
กรุงเทพมหานคร28

355,000

2ขข 66
กรุงเทพมหานคร18

595,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

2ขล 77
กรุงเทพมหานคร24

299,000

2ขฬ 77
กรุงเทพมหานคร23

249,000

7กจ 77
กรุงเทพมหานคร28

890,000

9กด 77
กรุงเทพมหานคร25

279,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

950,000

1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร24

895,000

1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร24

845,000

2ขธ 88
กรุงเทพมหานคร24

595,000

1ขฮ 99
กรุงเทพมหานคร26

395,000

5กม 111
กรุงเทพมหานคร14

525,000

1ขช 111
กรุงเทพมหานคร8

1,450,000

2ขบ 111
กรุงเทพมหานคร9

399,000

5กธ 222
กรุงเทพมหานคร16

395,000

7กธ 222
กรุงเทพมหานคร18

279,000

2ขฒ 222
กรุงเทพมหานคร13

690,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,390,000

สต 333
กรุงเทพมหานคร19

1,590,000

2กฒ 444
กรุงเทพมหานคร18

239,000

ฆฬ 666
กรุงเทพมหานคร26

2,290,000

รวย 666
กรุงเทพมหานคร36

3,350,000

1ขต 666
กรุงเทพมหานคร24

595,000

2ขข 666
กรุงเทพมหานคร24

895,000

2ขห 777
กรุงเทพมหานคร30

229,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

990,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

6กผ 888
กรุงเทพมหานคร39

690,000

9กง 999
กรุงเทพมหานคร39

2,990,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

9กก 2200
กรุงเทพมหานคร15

155,000

9กก 9977
กรุงเทพมหานคร43

335,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร20

590,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กค 1000
กรุงเทพมหานคร6

395,000

ชค 1000
กรุงเทพมหานคร7

335,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กร 1000
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร6

225,000

1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

2ขฆ 2000
กรุงเทพมหานคร9

155,000

2ขฒ 2000
กรุงเทพมหานคร9

155,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

ษณ 3000
กรุงเทพมหานคร12

189,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

ฆข 6000
กรุงเทพมหานคร11

235,000

9กถ 8000
กรุงเทพมหานคร19

195,000

9กว 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร19

355,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000

9กท 9000
กรุงเทพมหานคร20

385,000

9กน 9000
กรุงเทพมหานคร24

485,000

9กม 9000
กรุงเทพมหานคร24

495,000

9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

2ขช 9000
กรุงเทพมหานคร15

165,000

2ขบ 9000
กรุงเทพมหานคร15

159,000
ทะเบียนเลขเรียง

ชฮ 123
กรุงเทพมหานคร13

690,000

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร14

265,000

1ขล 123
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขท 123
กรุงเทพมหานคร10

195,000

1ขอ 123
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1ขร 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

1ขฮ 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

2ขช 234
กรุงเทพมหานคร15

195,000

2ขท 234
กรุงเทพมหานคร14

185,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

169,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

199,000

6กศ 345
กรุงเทพมหานคร26

99,000

9กส 345
กรุงเทพมหานคร29

195,000

2ขท 345
กรุงเทพมหานคร17

185,000

2ขธ 345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

2ขผ 345
กรุงเทพมหานคร24

275,000

2ขพ 345
กรุงเทพมหานคร24

295,000

2ขย 345
กรุงเทพมหานคร24

275,000

สส 456
กรุงเทพมหานคร29

3,290,000

5กบ 456
กรุงเทพมหานคร23

490,000

1ขล 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

1ขว 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

งพ 567
กรุงเทพมหานคร28

149,000

2ขบ 567
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

2ขค 789
กรุงเทพมหานคร32

399,000

2ขพ 789
กรุงเทพมหานคร36

695,000

9กษ 789
กรุงเทพมหานคร38

650,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขอ 1234
กรุงเทพมหานคร19

265,000

2ขฮ 1234
กรุงเทพมหานคร19

195,000

2ขฌ 1234
กรุงเทพมหานคร19

195,000

ษจ 2345
กรุงเทพมหานคร24

299,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขภ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขร 2345
กรุงเทพมหานคร21

215,000

1ขศ 2345
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขส 2345
กรุงเทพมหานคร24

365,000

2ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร19

199,000

2ขล 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2ขว 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2ขอ 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2กฉ 3456
กรุงเทพมหานคร26

149,000

2ขจ 3456
กรุงเทพมหานคร28

199,000

2ขธ 3456
กรุงเทพมหานคร26

199,000

2ขพ 3456
กรุงเทพมหานคร30

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

2ขอ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

4กถ 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000

2ขช 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000

2ขบ 6789
กรุงเทพมหานคร36

265,000
ทะเบียนเลขคู่

ศฎ 1100
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1ขว 1122
กรุงเทพมหานคร15

135,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กส 1133
กรุงเทพมหานคร24

139,000

9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร24

115,000

1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร15

89,000

1ขล 1133
กรุงเทพมหานคร17

48,000

8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 1144
กรุงเทพมหานคร19

99,000

1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร16

85,000

1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร19

125,000

1ขภ 1155
กรุงเทพมหานคร16

89,000

2ขฌ 1155
กรุงเทพมหานคร21

49,000

2ขผ 1155
กรุงเทพมหานคร24

165,000

2ขพ 1155
กรุงเทพมหานคร24

175,000

2กถ 1166
กรุงเทพมหานคร18

55,000

1ขศ 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

2ขล 1166
กรุงเทพมหานคร24

139,000

1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขห 1177
กรุงเทพมหานคร24

119,000

2ขท 1177
กรุงเทพมหานคร21

49,000

2ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร24

99,000

2ขร 1177
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

1ขก 1188
กรุงเทพมหานคร22

115,000

1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร24

265,000

1ขฐ 1188
กรุงเทพมหานคร30

145,000

9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร39

195,000

9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร31

175,000

9กล 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กว 1199
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

225,000

2ขห 1199
กรุงเทพมหานคร29

65,000

ชถ 2200
กรุงเทพมหานคร7

75,000

2ขท 2200
กรุงเทพมหานคร9

89,000

2ขภ 2200
กรุงเทพมหานคร9

89,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

2ขถ 2211
กรุงเทพมหานคร11

49,000

2ขพ 2211
กรุงเทพมหานคร18

59,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฎศ 2233
กรุงเทพมหานคร22

155,000

3กม 2233
กรุงเทพมหานคร19

135,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กบ 2233
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร14

155,000

1ขถ 2233
กรุงเทพมหานคร14

125,000

1ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร19

125,000

2ขบ 2233
กรุงเทพมหานคร16

99,000

2ขส 2233
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร20

99,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

165,000

2ขฌ 2244
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2ขผ 2244
กรุงเทพมหานคร24

175,000

2ขบ 2255
กรุงเทพมหานคร20

99,000

ฆว 2266
กรุงเทพมหานคร25

220,000

2ขบ 2266
กรุงเทพมหานคร22

89,000

8กย 2266
กรุงเทพมหานคร33

69,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

9กค 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร24

135,000

1กฒ 2288
กรุงเทพมหานคร25

99,000

2ขย 2288
กรุงเทพมหานคร32

135,000

2กฆ 3322
กรุงเทพมหานคร16

79,000

2ขท 3322
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2ขน 3322
กรุงเทพมหานคร19

99,000

2ขพ 3344
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2ขธ 3344
กรุงเทพมหานคร22

59,000

2ขพ 3344
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2ขล 3344
กรุงเทพมหานคร24

125,000

2ขว 3344
กรุงเทพมหานคร24

139,000

8กส 3355
กรุงเทพมหานคร32

115,000

2ขล 3377
กรุงเทพมหานคร30

39,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

195,000

8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร37

119,000

9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร35

125,000

2ขย 3399
กรุงเทพมหานคร36

135,000

7กช 4411
กรุงเทพมหานคร20

54,000

ญพ 4422
กรุงเทพมหานคร24

249,000

2ขย 4422
กรุงเทพมหานคร24

159,000

ศฎ 4455
กรุงเทพมหานคร30

199,000

ษณ 4455
กรุงเทพมหานคร27

249,000

2ขบ 4455
กรุงเทพมหานคร24

189,000

9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร33

69,000

1ขถ 4466
กรุงเทพมหานคร24

129,000

2ขล 4466
กรุงเทพมหานคร30

49,000

2ขย 4477
กรุงเทพมหานคร34

45,000

8กค 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

2ขร 4488
กรุงเทพมหานคร32

99,000

สช 4499
กรุงเทพมหานคร35

225,000

9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร45

265,000

2ขส 5500
กรุงเทพมหานคร21

45,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

2ขอ 5522
กรุงเทพมหานคร24

175,000

ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร28

195,000

5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆค 5566
กรุงเทพมหานคร29

390,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

2ขช 5588
กรุงเทพมหานคร32

135,000

ชภ 5599
กรุงเทพมหานคร31

290,000

9กส 5599
กรุงเทพมหานคร45

535,000

2ขษ 6611
กรุงเทพมหานคร22

47,000

ฎม 6622
กรุงเทพมหานคร26

80,000

ฎษ 6622
กรุงเทพมหานคร25

89,000

4กม 6633
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ษอ 6677
กรุงเทพมหานคร36

159,000

ชส 6699
กรุงเทพมหานคร39

295,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กส 6699
กรุงเทพมหานคร44

229,000

9กท 6699
กรุงเทพมหานคร41

465,000

9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร48

275,000

9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร45

445,000

9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร46

395,000

9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร45

495,000

2ขพ 6699
กรุงเทพมหานคร42

185,000

ฆฮ 7733
กรุงเทพมหานคร28

189,000

ชพ 7733
กรุงเทพมหานคร30

79,000

2ขส 7744
กรุงเทพมหานคร33

44,000

ญค 7766
กรุงเทพมหานคร34

99,000

2ขข 7788
กรุงเทพมหานคร36

265,000

2ขบ 7788
กรุงเทพมหานคร36

145,000

2ขน 7788
กรุงเทพมหานคร39

89,000

8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร46

235,000

8กส 7788
กรุงเทพมหานคร46

245,000

8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กต 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กม 7799
กรุงเทพมหานคร47

185,000

1ขส 7799
กรุงเทพมหานคร42

155,000

2ขฐ 7799
กรุงเทพมหานคร45

195,000

ญช 8800
กรุงเทพมหานคร22

149,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

สณ 8811
กรุงเทพมหานคร30

169,000

1ขฆ 8811
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฮ 8822
กรุงเทพมหานคร28

335,000

สศ 8877
กรุงเทพมหานคร44

215,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

595,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

595,000

9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร47

565,000

9กร 8899
กรุงเทพมหานคร48

695,000

9กว 8899
กรุงเทพมหานคร50

695,000

9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร51

695,000

2ขศ 8899
กรุงเทพมหานคร45

299,000

2ขษ 9900
กรุงเทพมหานคร26

63,000

ฎส 9911
กรุงเทพมหานคร32

199,000

1ขถ 9911
กรุงเทพมหานคร24

189,000

2ขห 9955
กรุงเทพมหานคร37

79,000

9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร48

195,000

9กส 9966
กรุงเทพมหานคร47

195,000

9กก 9977
กรุงเทพมหานคร43

335,000

9กฌ 9977
กรุงเทพมหานคร47

119,000

2ขค 9977
กรุงเทพมหานคร40

89,000

2ขฐ 9977
กรุงเทพมหานคร45

175,000

1ขอ 9988
กรุงเทพมหานคร43

199,000
ทะเบียนเลขสลับ

ฎจ 1010
กรุงเทพมหานคร13

145,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

1ขก 1010
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร10

79,000

2ขถ 1010
กรุงเทพมหานคร7

47,000

ศม 1212
กรุงเทพมหานคร18

189,000

สช 1212
กรุงเทพมหานคร15

245,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กช 1212
กรุงเทพมหานคร13

69,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1ขล 1212
กรุงเทพมหานคร15

145,000

2ขฐ 1212
กรุงเทพมหานคร19

135,000

2ขษ 1313
กรุงเทพมหานคร16

45,000

สษ 1414
กรุงเทพมหานคร21

169,000

ษษ 1414
กรุงเทพมหานคร18

290,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1ขร 1414
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขฮ 1414
กรุงเทพมหานคร18

115,000

กบ 1515
กรุงเทพมหานคร15

385,000

2ขน 1515
กรุงเทพมหานคร21

89,000

2ขผ 1515
กรุงเทพมหานคร24

175,000

2ขอ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

8กฬ 1515
กรุงเทพมหานคร26

119,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

2ขล 1616
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1ขห 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขฬ 1717
กรุงเทพมหานคร24

119,000

2ขธ 1717
กรุงเทพมหานคร24

129,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร30

365,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร23

255,000

1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

1ขฮ 1818
กรุงเทพมหานคร26

175,000

2ขข 1818
กรุงเทพมหานคร24

279,000

ษฉ 1919
กรุงเทพมหานคร29

259,000

ษว 1919
กรุงเทพมหานคร30

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร35

235,000

1ขภ 1919
กรุงเทพมหานคร24

245,000

1ขอ 1919
กรุงเทพมหานคร29

175,000

1ขฮ 1919
กรุงเทพมหานคร28

165,000

2ขผ 1919
กรุงเทพมหานคร32

99,000

2ขพ 1919
กรุงเทพมหานคร32

139,000

ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร13

299,000

1ขพ 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

1ขย 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2ขฒ 2020
กรุงเทพมหานคร11

69,000

2ขท 2020
กรุงเทพมหานคร9

135,000

2ขบ 2020
กรุงเทพมหานคร10

85,000

2ขภ 2020
กรุงเทพมหานคร9

129,000

ชษ 2121
กรุงเทพมหานคร12

129,000

ญฉ 2323
กรุงเทพมหานคร19

179,000

ฎป 2323
กรุงเทพมหานคร17

149,000

2ขฌ 2323
กรุงเทพมหานคร19

135,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

9กล 2424
กรุงเทพมหานคร28

155,000

1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขฮ 2424
กรุงเทพมหานคร20

125,000

2ขก 2424
กรุงเทพมหานคร17

135,000

2ขฉ 2424
กรุงเทพมหานคร21

155,000

2ขว 2424
กรุงเทพมหานคร22

179,000

2ขศ 2424
กรุงเทพมหานคร23

199,000

2ขส 2424
กรุงเทพมหานคร23

225,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขฮ 2525
กรุงเทพมหานคร22

125,000

2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร19

165,000

2ขข 2525
กรุงเทพมหานคร20

225,000

2ขฌ 2525
กรุงเทพมหานคร23

175,000

2ขฐ 2525
กรุงเทพมหานคร27

145,000

2ขถ 2525
กรุงเทพมหานคร19

175,000

2ขท 2525
กรุงเทพมหานคร19

199,000

2ขบ 2525
กรุงเทพมหานคร20

175,000

2ขผ 2525
กรุงเทพมหานคร26

145,000

2ขพ 2525
กรุงเทพมหานคร26

159,000

2ขว 2525
กรุงเทพมหานคร24

275,000

2ขอ 2525
กรุงเทพมหานคร24

265,000

2ขช 2626
กรุงเทพมหานคร22

99,000

2ขฌ 2626
กรุงเทพมหานคร25

99,000

2ขล 2626
กรุงเทพมหานคร26

77,000

2ขบ 2626
กรุงเทพมหานคร22

99,000

2ขย 2626
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

2ขฆ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

2ขบ 2727
กรุงเทพมหานคร24

185,000

2ขส 2727
กรุงเทพมหานคร29

119,000

2ขช 2828
กรุงเทพมหานคร26

155,000

2ขฐ 2828
กรุงเทพมหานคร33

135,000

2ขบ 2828
กรุงเทพมหานคร26

135,000

2ขส 2828
กรุงเทพมหานคร31

145,000

2ขฮ 2828
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆฉ 2929
กรุงเทพมหานคร30

290,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

95,000

2ขบ 2929
กรุงเทพมหานคร28

129,000

2ขฒ 3030
กรุงเทพมหานคร13

49,000

2ขน 3030
กรุงเทพมหานคร15

89,000

7กณ 3232
กรุงเทพมหานคร23

89,000

2ขพ 3434
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2ขล 3434
กรุงเทพมหานคร24

139,000

6กฬ 3636
กรุงเทพมหานคร30

129,000

2ขว 3636
กรุงเทพมหานคร28

99,000

2ขศ 3636
กรุงเทพมหานคร47

95,000

ฎธ 3737
กรุงเทพมหานคร29

85,000

9กช 3939
กรุงเทพมหานคร36

225,000

2ขย 3939
กรุงเทพมหานคร36

145,000

ฎฟ 4040
กรุงเทพมหานคร21

89,000

3กช 4040
กรุงเทพมหานคร14

49,000

1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร27

165,000

2ขฐ 4545
กรุงเทพมหานคร31

129,000

2ขธ 4545
กรุงเทพมหานคร26

139,000

1ขถ 4646
กรุงเทพมหานคร24

139,000

1ขพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

42,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

2ขพ 4848
กรุงเทพมหานคร36

119,000

2ขร 4848
กรุงเทพมหานคร32

99,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร45

275,000

2ขส 4949
กรุงเทพมหานคร37

69,000

1ขภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 5050
กรุงเทพมหานคร19

79,000

2ขช 5050
กรุงเทพมหานคร16

59,000

2ขฌ 5050
กรุงเทพมหานคร19

69,000

2ขห 5151
กรุงเทพมหานคร21

64,000

5กศ 5252
กรุงเทพมหานคร27

69,000

9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ชง 5454
กรุงเทพมหานคร22

199,000

ฎจ 5454
กรุงเทพมหานคร29

159,000

ฌภ 5656
กรุงเทพมหานคร28

259,000

2ขย 5656
กรุงเทพมหานคร34

95,000

6กพ 5656
กรุงเทพมหานคร37

159,000

ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร39

399,000

1ขส 5959
กรุงเทพมหานคร38

165,000

1ขอ 5959
กรุงเทพมหานคร37

159,000

2ขภ 6060
กรุงเทพมหานคร17

45,000

2ขฒ 6060
กรุงเทพมหานคร19

57,000

9กช 6161
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2ขษ 6161
กรุงเทพมหานคร22

49,000

2ขล 6363
กรุงเทพมหานคร28

77,000

2ขห 6363
กรุงเทพมหานคร27

64,000

ฆผ 6565
กรุงเทพมหานคร33

390,000

9กอ 6565
กรุงเทพมหานคร38

145,000

1กช 6868
กรุงเทพมหานคร32

168,000

4กบ 6868
กรุงเทพมหานคร35

119,000

1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร32

195,000

1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร36

235,000

2ขธ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

2ขร 6868
กรุงเทพมหานคร36

195,000

2ขษ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

9กส 6969
กรุงเทพมหานคร47

335,000

1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร37

195,000

2ขข 6969
กรุงเทพมหานคร36

395,000

2ขช 6969
กรุงเทพมหานคร36

285,000

2ขพ 6969
กรุงเทพมหานคร42

265,000

2ขส 7070
กรุงเทพมหานคร25

42,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

5กบ 7272
กรุงเทพมหานคร26

79,000

2ขส 7474
กรุงเทพมหานคร33

45,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆพ 7676
กรุงเทพมหานคร37

239,000

1กย 7676
กรุงเทพมหานคร36

75,000

6กง 7676
กรุงเทพมหานคร35

69,000

2ขข 7878
กรุงเทพมหานคร36

245,000

2ขบ 7878
กรุงเทพมหานคร36

165,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

199,000

9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร45

335,000

1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร36

155,000

2ขฐ 7979
กรุงเทพมหานคร45

229,000

1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร23

89,000

1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร24

119,000

ฎค 8181
กรุงเทพมหานคร27

199,000

ฎต 8181
กรุงเทพมหานคร26

199,000

6กฌ 8181
กรุงเทพมหานคร30

159,000

ฌภ 8383
กรุงเทพมหานคร28

129,000

ฎต 8383
กรุงเทพมหานคร30

129,000

3กต 8383
กรุงเทพมหานคร29

79,000

7กศ 8383
กรุงเทพมหานคร37

69,000

7กภ 8686
กรุงเทพมหานคร37

99,000

1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร32

145,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

595,000

1ขพ 8989
กรุงเทพมหานคร45

355,000

2ขถ 8989
กรุงเทพมหานคร39

199,000

1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร25

79,000

1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร24

139,000

2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กช 9191
กรุงเทพมหานคร32

199,000

1ขง 9595
กรุงเทพมหานคร33

199,000

2ขณ 9595
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฎณ 9696
กรุงเทพมหานคร40

229,000

8กบ 9696
กรุงเทพมหานคร41

229,000

2ขธ 9696
กรุงเทพมหานคร38

89,000

1ขฌ 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000

กบ 9898
กรุงเทพมหานคร37

499,000

ฎผ 9898
กรุงเทพมหานคร47

399,000

6กบ 9898
กรุงเทพมหานคร43

249,000
ทะเบียนเลขหาบ

1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร9

115,000

1ขถ 1001
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

59,000

2ขฒ 1001
กรุงเทพมหานคร9

89,000

2ขถ 1001
กรุงเทพมหานคร7

45,000

2ขอ 1001
กรุงเทพมหานคร12

59,000

ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร16

295,000

1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร11

125,000

1ขฮ 1221
กรุงเทพมหานคร14

125,000

2ขฒ 1221
กรุงเทพมหานคร13

69,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

2ขห 1331
กรุงเทพมหานคร17

39,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร14

89,000

สย 1551
กรุงเทพมหานคร27

119,000

1กส 1551
กรุงเทพมหานคร21

135,000

1ขภ 1551
กรุงเทพมหานคร16

89,000

2ขล 1661
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร32

225,000

1ขฆ 1881
กรุงเทพมหานคร24

235,000

1ขบ 1881
กรุงเทพมหานคร23

165,000

ฌช 1991
กรุงเทพมหานคร27

219,000

8กล 1991
กรุงเทพมหานคร35

119,000

9กช 1991
กรุงเทพมหานคร32

225,000

9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร31

165,000

9กล 1991
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขฮ 1991
กรุงเทพมหานคร28

125,000

2ขท 2002
กรุงเทพมหานคร9

99,000

2ขภ 2002
กรุงเทพมหานคร9

99,000

1ขฮ 2112
กรุงเทพมหานคร14

115,000

2ขง 2112
กรุงเทพมหานคร12

59,000

2ขจ 2112
กรุงเทพมหานคร16

99,000

2ขฌ 2112
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2ขธ 2332
กรุงเทพมหานคร18

99,000

2ขบ 2332
กรุงเทพมหานคร16

89,000

2ขช 2442
กรุงเทพมหานคร18

99,000

2ขฌ 2442
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2ขบ 2442
กรุงเทพมหานคร18

99,000

2ขผ 2442
กรุงเทพมหานคร24

165,000

2ขส 2442
กรุงเทพมหานคร23

125,000

ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร20

590,000

7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร30

99,000

9กร 2552
กรุงเทพมหานคร28

99,000

2ขถ 2552
กรุงเทพมหานคร19

129,000

2ขท 2552
กรุงเทพมหานคร19

125,000

2ขพ 2552
กรุงเทพมหานคร26

99,000

2ขล 2552
กรุงเทพมหานคร24

165,000

2ขส 2552
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

115,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

135,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

115,000

ชจ 2882
กรุงเทพมหานคร28

139,000

ฌพ 2882
กรุงเทพมหานคร33

139,000

ฎผ 2882
กรุงเทพมหานคร33

139,000

6กศ 2882
กรุงเทพมหานคร34

79,000

2ขจ 2882
กรุงเทพมหานคร30

99,000

2ขฮ 2882
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

145,000

2ขส 2992
กรุงเทพมหานคร33

75,000

2ขห 2992
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ญบ 3003
กรุงเทพมหานคร12

89,000

ศต 3003
กรุงเทพมหานคร16

89,000

2ขบ 3003
กรุงเทพมหานคร12

39,000

2กบ 3553
กรุงเทพมหานคร21

59,000

สฎ 3663
กรุงเทพมหานคร30

139,000

2ขห 3663
กรุงเทพมหานคร27

64,000

8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร36

185,000

ญอ 3993
กรุงเทพมหานคร34

139,000

9กค 3993
กรุงเทพมหานคร38

110,000

ษฐ 4334
กรุงเทพมหานคร27

129,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

165,000

8กย 4884
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ชต 4994
กรุงเทพมหานคร31

109,000

ฎก 5005
กรุงเทพมหานคร16

129,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

2ขท 5005
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2ขธ 5005
กรุงเทพมหานคร18

49,000

2ขฮ 5005
กรุงเทพมหานคร19

89,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ชว 5225
กรุงเทพมหานคร22

119,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

129,000

2ขว 5445
กรุงเทพมหานคร28

99,000

6กย 5665
กรุงเทพมหานคร37

175,000

1ขร 5775
กรุงเทพมหานคร31

39,000

ฆฎ 5885
กรุงเทพมหานคร34

345,000

8กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร40

195,000

ษม 5995
กรุงเทพมหานคร37

239,000

ศค 5995
กรุงเทพมหานคร39

395,000

8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร39

195,000

2ขฬ 6006
กรุงเทพมหานคร21

39,000

ชจ 6336
กรุงเทพมหานคร26

136,000

2ขส 6446
กรุงเทพมหานคร31

51,000

ฎผ 6556
กรุงเทพมหานคร35

229,000

8กส 6556
กรุงเทพมหานคร38

155,000

2ขร 6886
กรุงเทพมหานคร36

165,000

ญค 6996
กรุงเทพมหานคร38

179,000

2ขน 6996
กรุงเทพมหานคร39

72,000

9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร45

285,000

9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร48

195,000

9กส 6996
กรุงเทพมหานคร47

157,000

ชฮ 7007
กรุงเทพมหานคร21

129,000

1ขศ 7007
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขส 7007
กรุงเทพมหานคร24

115,000

2ขข 7007
กรุงเทพมหานคร20

99,000

2ขบ 7007
กรุงเทพมหานคร20

53,000

2ขท 7007
กรุงเทพมหานคร19

89,000

2ขธ 7007
กรุงเทพมหานคร22

57,000

2ขผ 7007
กรุงเทพมหานคร26

55,000

2ขร 7007
กรุงเทพมหานคร22

49,000

ฌผ 7227
กรุงเทพมหานคร31

129,000

ฎพ 7227
กรุงเทพมหานคร31

129,000

ฎห 7227
กรุงเทพมหานคร28

129,000

2ขห 7337
กรุงเทพมหานคร29

39,000

ญฬ 7447
กรุงเทพมหานคร31

89,000

2ขย 7447
กรุงเทพมหานคร34

42,000

ชง 7667
กรุงเทพมหานคร30

89,000

ญม 7667
กรุงเทพมหานคร35

89,000

ฌว 7887
กรุงเทพมหานคร41

189,000

2ขษ 7887
กรุงเทพมหานคร38

77,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

ฌร 7997
กรุงเทพมหานคร41

259,000

8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร45

215,000

2ขฐ 7997
กรุงเทพมหานคร45

195,000

สช 8008
กรุงเทพมหานคร25

139,000

2ขธ 8008
กรุงเทพมหานคร24

129,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

275,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

119,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กส 8118
กรุงเทพมหานคร34

195,000

8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร32

229,000

1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร24

275,000

1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร23

199,000

2ขษ 8228
กรุงเทพมหานคร28

99,000

2ขห 8228
กรุงเทพมหานคร29

91,000

1ขอ 8338
กรุงเทพมหานคร31

59,000

2กฌ 8338
กรุงเทพมหานคร30

55,000

2ขท 8338
กรุงเทพมหานคร27

59,000

2ขพ 8338
กรุงเทพมหานคร34

59,000

ฆฬ 8448
กรุงเทพมหานคร32

349,000

2ขพ 8448
กรุงเทพมหานคร36

119,000

5กฬ 8558
กรุงเทพมหานคร37

150,000

2ขธ 8558
กรุงเทพมหานคร34

99,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

ฆศ 8778
กรุงเทพมหานคร40

359,000

2ขบ 8778
กรุงเทพมหานคร36

129,000

2ขย 8778
กรุงเทพมหานคร42

165,000

3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร40

299,000

9กท 8998
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขพ 8998
กรุงเทพมหานคร45

295,000

กม 9009
กรุงเทพมหานคร24

199,000

สณ 9009
กรุงเทพมหานคร30

195,000

9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร29

195,000

9กม 9009
กรุงเทพมหานคร33

185,000

9กว 9009
กรุงเทพมหานคร34

175,000

2ขช 9009
กรุงเทพมหานคร24

165,000

9กท 9119
กรุงเทพมหานคร31

245,000

9กล 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กว 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร36

285,000

1ขฮ 9119
กรุงเทพมหานคร28

155,000

2ขพ 9119
กรุงเทพมหานคร32

139,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

175,000

ญฎ 9229
กรุงเทพมหานคร31

159,000

9กช 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

2ขย 9339
กรุงเทพมหานคร36

155,000

2ขว 9339
กรุงเทพมหานคร34

75,000

ชข 9449
กรุงเทพมหานคร30

169,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

ญภ 9449
กรุงเทพมหานคร31

139,000

ฆต 9559
กรุงเทพมหานคร34

490,000

2ขบ 9669
กรุงเทพมหานคร36

195,000

7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร47

195,000

1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร36

155,000

2ขย 9779
กรุงเทพมหานคร44

139,000

2ขฮ 9779
กรุงเทพมหานคร41

189,000

2ขห 9889
กรุงเทพมหานคร43

219,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

595,000

9กค 9889
กรุงเทพมหานคร48

499,000
ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ชง 18
กรุงเทพมหานคร13

420,000

5ขฎ 21
กรุงเทพมหานคร15

79,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

7กข 36
กรุงเทพมหานคร19

99,000

ฆค 39
กรุงเทพมหานคร19

239,000

ฐง 42
กรุงเทพมหานคร17

169,000

5กบ 45
กรุงเทพมหานคร17

595,000

ญผ 70
กรุงเทพมหานคร19

149,000

ฌว 79
กรุงเทพมหานคร27

165,000

ฎป 82
กรุงเทพมหานคร17

119,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

6กถ 95
กรุงเทพมหานคร22

159,000

ญบ 159
กรุงเทพมหานคร21

259,000

ขล 168
กรุงเทพมหานคร23

1,890,000

ฉฐ 195
กรุงเทพมหานคร29

119,000

ญถ 911
กรุงเทพมหานคร16

729,000

5ขฐ 988
กรุงเทพมหานคร41

89,000

1กผ 989
กรุงเทพมหานคร36

189,000

5ขณ 5955
กรุงเทพมหานคร36

75,000

ษน 5999
กรุงเทพมหานคร41

299,000

ฉพ 6999
กรุงเทพมหานคร46

159,000

9กร 8999
กรุงเทพมหานคร49

399,000

5กค 9998
กรุงเทพมหานคร45

169,000
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

995,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

ฮอ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮล 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮว 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

ฬษ 7777
กรุงเทพมหานคร37

870,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฮว 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,690,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

1นก 9999
กรุงเทพมหานคร43

990,000

นร 168
กรุงเทพมหานคร24

695,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

595,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

1นก 11
กรุงเทพมหานคร9

495,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

1นก 66
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮว 999
กรุงเทพมหานคร38

1,250,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1นก 123
กรุงเทพมหานคร13

135,000

1นก 234
กรุงเทพมหานคร16

155,000

1นก 345
กรุงเทพมหานคร19

155,000

ฮฮ 1234
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2233
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 5588
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฮล 7744
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

1นก 1010
กรุงเทพมหานคร9

69,000

ฮฮ 1515
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฮฐ 1818
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2424
กรุงเทพมหานคร19

135,000

1นก 3131
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

1นก 3535
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

1นก 5656
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮฮ 6868
กรุงเทพมหานคร38

295,000

1นก 6868
กรุงเทพมหานคร35

135,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

1นก 9898
กรุงเทพมหานคร41

255,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฮ 2552
กรุงเทพมหานคร24

299,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

1นก 6006
กรุงเทพมหานคร19

59,000

ฮฮ 6996
กรุงเทพมหานคร40

229,000

1นก 9889
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

ณฮ 3333
กรุงเทพมหานคร22

95,000

1ฒฒ 345
กรุงเทพมหานคร19

59,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000