ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

ศร 8998
กรุงเทพมหานคร45

599,000

2กฎ 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

8กท 8
กรุงเทพมหานคร18

2,950,000

8กท 2345
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กธ 3456
กรุงเทพมหานคร31

75,000

8กธ 1100
กรุงเทพมหานคร15

59,000

8กธ 1010
กรุงเทพมหานคร15

69,000

8กธ 1001
กรุงเทพมหานคร15

69,000

8กธ 1122
กรุงเทพมหานคร19

69,000

8กธ 2121
กรุงเทพมหานคร19

69,000

8กธ 1221
กรุงเทพมหานคร19

59,000

8กท 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กท 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กท 1661
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กท 2255
กรุงเทพมหานคร24

155,000

8กท 2525
กรุงเทพมหานคร24

165,000

8กท 2929
กรุงเทพมหานคร32

135,000

8กท 2992
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กท 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 8668
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กท 6688
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6688
กรุงเทพมหานคร41

225,000

8กท 6868
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6868
กรุงเทพมหานคร41

225,000

8กท 5566
กรุงเทพมหานคร32

125,000

8กธ 6699
กรุงเทพมหานคร43

79,000

8กธ 7788
กรุงเทพมหานคร43

115,000

8กท 8118
กรุงเทพมหานคร28

195,000

8กท 1919
กรุงเทพมหานคร30

125,000

8กท 2424
กรุงเทพมหานคร22

135,000

8กธ 5959
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กท 9090
กรุงเทพมหานคร28

79,000

ฆท 567
กรุงเทพมหานคร22

455,000

ฌท 3344
กรุงเทพมหานคร20

115,000

ฌฬ 6969
กรุงเทพมหานคร39

295,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ศณ 9009
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,350,000

สน 2222
กรุงเทพมหานคร20

2,450,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

9,990,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

งว 9999
กรุงเทพมหานคร44

6,990,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,950,000

กข 7777
กรุงเทพมหานคร31

3,450,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,850,000

ฎศ 77
กรุงเทพมหานคร26

890,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

990,000
ทะเบียนสวย VIP

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,350,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กค 1111
กรุงเทพมหานคร10

1,990,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

สน 2222
กรุงเทพมหานคร20

2,450,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

1,450,000

ธง 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,450,000

วอ 4444
กรุงเทพมหานคร28

2,444,444

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

2,424,242

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

4กธ 4444
กรุงเทพมหานคร25

2,290,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

2,250,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

1กท 6666
กรุงเทพมหานคร27

750,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

890,000

5กข 6666
กรุงเทพมหานคร32

490,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,550,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

2,550,000

8กต 6666
กรุงเทพมหานคร36

690,000

8กถ 6666
กรุงเทพมหานคร34

490,000

กข 7777
กรุงเทพมหานคร31

3,450,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,950,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,150,000

7กษ 7777
กรุงเทพมหานคร40

1,999,999

ชย 8888
กรุงเทพมหานคร42

8,500,000

7กฮ 8888
กรุงเทพมหานคร45

688,888

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

9,990,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

งว 9999
กรุงเทพมหานคร44

6,990,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,750,000

2กน 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

2กฎ 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

2กญ 2
กรุงเทพมหานคร9

690,000

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

3กน 3
กรุงเทพมหานคร12

590,000

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กม 4
กรุงเทพมหานคร14

590,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

2,550,000

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

5กร 5
กรุงเทพมหานคร15

1,150,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

890,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กฉ 6
กรุงเทพมหานคร18

575,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

595,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

595,000

7กญ 7
กรุงเทพมหานคร19

650,000

7กฐ 7
กรุงเทพมหานคร24

990,000

7กร 7
กรุงเทพมหานคร19

995,000

2กก 8
กรุงเทพมหานคร12

795,000

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

335,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

345,000

8กท 8
กรุงเทพมหานคร18

2,950,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

695,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

7กส 9
กรุงเทพมหานคร24

495,000

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

7กย 11
กรุงเทพมหานคร18

175,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

ฌฌ 44
กรุงเทพมหานคร18

4,444,444

4กฌ 44
กรุงเทพมหานคร18

495,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

7กจ 66
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฎศ 77
กรุงเทพมหานคร26

890,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

990,000

7กว 77
กรุงเทพมหานคร28

495,000

7กฮ 77
กรุงเทพมหานคร27

495,000

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

495,000

6กส 99
กรุงเทพมหานคร32

395,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

1กส 222
กรุงเทพมหานคร15

375,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,190,000

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

ฌฌ 444
กรุงเทพมหานคร22

5,500,000

4กง 444
กรุงเทพมหานคร19

695,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

665,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,750,000

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

1,250,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,850,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

5กก 777
กรุงเทพมหานคร28

395,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

895,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,150,000

7กส 777
กรุงเทพมหานคร36

1,250,000

7กอ 777
กรุงเทพมหานคร35

990,000

7กฮ 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

6กถ 888
กรุงเทพมหานคร32

545,000

7กฒ 888
กรุงเทพมหานคร35

320,000

8กฒ 888
กรุงเทพมหานคร36

1,950,000

7กภ 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

8กฌ 999
กรุงเทพมหานคร41

890,000

8กฎ 999
กรุงเทพมหานคร41

890,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

890,000

1กก 7
กรุงเทพมหานคร10

1,550,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

690,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

8กก 3434
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

6กก 6868
กรุงเทพมหานคร36

395,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

49,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

69,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

690,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

2กท 10
กรุงเทพมหานคร5

115,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

75,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

ฆบ 5000
กรุงเทพมหานคร10

255,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

49,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

5กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร20

119,000

7กศ 9000
กรุงเทพมหานคร24

145,000
ทะเบียนเลขเรียง

1กร 123
กรุงเทพมหานคร12

199,000

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

175,000

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

ฆฆ 234
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

7กบ 234
กรุงเทพมหานคร19

115,000

8กท 234
กรุงเทพมหานคร19

195,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

4กน 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กบ 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กย 345
กรุงเทพมหานคร28

69,000

กจ 456
กรุงเทพมหานคร22

465,000

ชม 456
กรุงเทพมหานคร22

890,000

3กฐ 456
กรุงเทพมหานคร28

175,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

7กพ 456
กรุงเทพมหานคร31

135,000

ฆท 567
กรุงเทพมหานคร22

455,000

พอ 567
กรุงเทพมหานคร32

195,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

135,000

7กร 567
กรุงเทพมหานคร30

75,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

295,000

สน 678
กรุงเทพมหานคร33

265,000

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

กอ 789
กรุงเทพมหานคร31

990,000

6กบ 789
กรุงเทพมหานคร33

395,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร19

165,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

7กน 2345
กรุงเทพมหานคร27

69,000

8กถ 2345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

8กท 2345
กรุงเทพมหานคร24

195,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

8กธ 3456
กรุงเทพมหานคร31

75,000

ษร 4567
กรุงเทพมหานคร30

199,000

5กฮ 5678
กรุงเทพมหานคร37

79,000

8กถ 5678
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กณ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000
ทะเบียนเลขคู่

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

39,000

8กธ 1100
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

7กศ 1122
กรุงเทพมหานคร21

40,000

8กฐ 1122
กรุงเทพมหานคร24

115,000

8กธ 1122
กรุงเทพมหานคร19

69,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

37,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

59,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กล 1144
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ญก 1155
กรุงเทพมหานคร17

135,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

135,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กร 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กษ 1155
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กญ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กฎ 1166
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

65,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กร 1166
กรุงเทพมหานคร26

33,000

8กท 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กท 1177
กรุงเทพมหานคร25

59,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กพ 1177
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

8กฐ 1188
กรุงเทพมหานคร36

195,000

ฎอ 1199
กรุงเทพมหานคร31

145,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กฎ 2200
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร15

55,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

7กศ 2211
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กจ 2233
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กด 2233
กรุงเทพมหานคร19

49,000

8กณ 2233
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

8กช 2244
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กฒ 2244
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

8กท 2255
กรุงเทพมหานคร24

155,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กญ 2266
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

49,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กฒ 2266
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กศ 2266
กรุงเทพมหานคร31

30,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

89,000

7กน 2277
กรุงเทพมหานคร31

55,000

8กค 2288
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร32

119,000

8กถ 2299
กรุงเทพมหานคร32

99,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

7กฒ 3322
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กอ 3322
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ฌท 3344
กรุงเทพมหานคร20

115,000

8กด 3344
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กถ 3344
กรุงเทพมหานคร24

99,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

135,000

สห 3355
กรุงเทพมหานคร28

155,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กช 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

89,000

6กฬ 3355
กรุงเทพมหานคร28

42,000

6กอ 3355
กรุงเทพมหานคร29

39,000

7กว 3355
กรุงเทพมหานคร30

39,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

8กฎ 3388
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กถ 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

7กญ 3399
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กฮ 4400
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

8กด 4433
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กณ 4455
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กธ 4466
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กน 4466
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กฮ 4477
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

85,000

8กจ 4488
กรุงเทพมหานคร39

99,000

8กฉ 4488
กรุงเทพมหานคร38

89,000

8กฒ 4488
กรุงเทพมหานคร36

135,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

5กอ 5511
กรุงเทพมหานคร24

159,000

6กฮ 5511
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กท 5533
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ญต 5544
กรุงเทพมหานคร25

135,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

155,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กอ 5544
กรุงเทพมหานคร26

69,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฉ 5566
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

8กท 5566
กรุงเทพมหานคร32

125,000

สย 5577
กรุงเทพมหานคร39

89,000

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

6กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กม 5577
กรุงเทพมหานคร37

55,000

7กษ 5577
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กถ 5588
กรุงเทพมหานคร36

175,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กญ 6600
กรุงเทพมหานคร23

62,000

6กฒ 6611
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กพ 6611
กรุงเทพมหานคร30

32,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กญ 6622
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

1กค 6633
กรุงเทพมหานคร24

99,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กจ 6633
กรุงเทพมหานคร31

55,000

6กบ 6633
กรุงเทพมหานคร27

59,000

สฐ 6644
กรุงเทพมหานคร36

129,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กท 6688
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6688
กรุงเทพมหานคร41

225,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

8กธ 6699
กรุงเทพมหานคร43

79,000

6กศ 7700
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กฮ 7711
กรุงเทพมหานคร29

32,000

ฎส 7722
กรุงเทพมหานคร30

99,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กษ 7744
กรุงเทพมหานคร33

29,000

ศช 7755
กรุงเทพมหานคร33

95,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

79,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

7กฒ 7788
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กศ 7788
กรุงเทพมหานคร45

139,000

7กษ 7788
กรุงเทพมหานคร42

135,000

8กจ 7788
กรุงเทพมหานคร45

165,000

8กธ 7788
กรุงเทพมหานคร43

115,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

6กอ 7799
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กณ 7799
กรุงเทพมหานคร45

125,000

7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

1กญ 8811
กรุงเทพมหานคร24

155,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

7กส 8877
กรุงเทพมหานคร45

110,000

8กจ 8899
กรุงเทพมหานคร49

395,000

8กฐ 8899
กรุงเทพมหานคร52

395,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

ญฬ 9955
กรุงเทพมหานคร37

295,000

5กช 9955
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กร 9955
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กด 9966
กรุงเทพมหานคร38

115,000

6กน 9966
กรุงเทพมหานคร42

155,000

สฐ 9977
กรุงเทพมหานคร48

145,000

3กฮ 9977
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กอ 9977
กรุงเทพมหานคร45

89,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนเลขสลับ

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

99,000

8กธ 1010
กรุงเทพมหานคร15

69,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฆร 1212
กรุงเทพมหานคร13

295,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

6กฆ 1212
กรุงเทพมหานคร16

59,000

7กอ 1212
กรุงเทพมหานคร20

49,000

8กฐ 1212
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

7กจ 1414
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฌ 1414
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กฎ 1414
กรุงเทพมหานคร24

129,000

พฉ 1515
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษจ 1515
กรุงเทพมหานคร22

185,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กผ 1515
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กร 1515
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กส 1515
กรุงเทพมหานคร25

135,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

129,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

7กร 1515
กรุงเทพมหานคร24

135,000

8กง 1515
กรุงเทพมหานคร23

89,000

5กพ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กย 1616
กรุงเทพมหานคร30

35,000

8กท 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กช 1717
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ญส 1818
กรุงเทพมหานคร29

295,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

225,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

8กฐ 1818
กรุงเทพมหานคร36

255,000

ฆม 1919
กรุงเทพมหานคร28

395,000

1กอ 1919
กรุงเทพมหานคร28

155,000

8กท 1919
กรุงเทพมหานคร30

125,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

69,000

ษท 2121
กรุงเทพมหานคร11

145,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

8กธ 2121
กรุงเทพมหานคร19

69,000

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

8กท 2424
กรุงเทพมหานคร22

135,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กฬ 2525
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กฮ 2525
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กข 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

8กถ 2525
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กท 2525
กรุงเทพมหานคร24

165,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

6กณ 2626
กรุงเทพมหานคร28

75,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

7กจ 2727
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กณ 2727
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กล 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กว 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กฎ 2929
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กท 2929
กรุงเทพมหานคร32

135,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

1กท 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

7กธ 3030
กรุงเทพมหานคร18

29,000

6กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร20

29,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

7กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร27

34,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กฎ 3434
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กล 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กว 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

8กก 3434
กรุงเทพมหานคร24

155,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กด 3636
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กถ 3636
กรุงเทพมหานคร26

109,000

6กท 3636
กรุงเทพมหานคร26

125,000

6กธ 3636
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ชท 3737
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กว 3838
กรุงเทพมหานคร36

79,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

79,000

8กฎ 3838
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

5กอ 3939
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กท 3939
กรุงเทพมหานคร32

89,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฮ 4040
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กญ 4343
กรุงเทพมหานคร26

33,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

6กช 4545
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กอ 4747
กรุงเทพมหานคร35

32,000

7กฌ 4747
กรุงเทพมหานคร35

39,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

125,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร36

85,000

6กฬ 4848
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

79,000

8กฆ 4848
กรุงเทพมหานคร36

115,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

8กค 5050
กรุงเทพมหานคร23

49,000

6กฬ 5252
กรุงเทพมหานคร26

39,000

8กด 5252
กรุงเทพมหานคร24

89,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กส 5757
กรุงเทพมหานคร37

69,000

5กล 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 5757
กรุงเทพมหานคร33

54,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กภ 5757
กรุงเทพมหานคร33

49,000

7กษ 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กจ 5959
กรุงเทพมหานคร40

235,000

5กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร39

235,000

5กฌ 5959
กรุงเทพมหานคร39

225,000

8กธ 5959
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

55,000

7กญ 6161
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กภ 6464
กรุงเทพมหานคร29

30,000

6กษ 6767
กรุงเทพมหานคร37

39,000

6กถ 6767
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กก 6868
กรุงเทพมหานคร36

395,000

6กค 6868
กรุงเทพมหานคร39

95,000

6กช 6868
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กภ 6868
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร45

89,000

8กท 6868
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6868
กรุงเทพมหานคร41

225,000

ญฬ 6969
กรุงเทพมหานคร39

295,000

5กว 6969
กรุงเทพมหานคร42

135,000

5กส 6969
กรุงเทพมหานคร43

89,000

5กอ 6969
กรุงเทพมหานคร42

159,000

6กจ 6969
กรุงเทพมหานคร43

145,000

6กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร46

169,000

6กท 6969
กรุงเทพมหานคร38

169,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

159,000

6กบ 6969
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กฒ 7070
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กฬ 7070
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กษ 7474
กรุงเทพมหานคร33

29,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

189,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

ฌร 7878
กรุงเทพมหานคร39

115,000

6กฌ 7878
กรุงเทพมหานคร42

99,000

6กน 7878
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กบ 7878
กรุงเทพมหานคร39

89,000

7กร 7878
กรุงเทพมหานคร42

145,000

8กจ 7878
กรุงเทพมหานคร45

155,000

3กฮ 7979
กรุงเทพมหานคร41

85,000

6กช 7979
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7979
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กก 7979
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 7979
กรุงเทพมหานคร41

125,000

7กน 7979
กรุงเทพมหานคร45

125,000

4กฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร32

69,000

6กด 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

5กพ 8181
กรุงเทพมหานคร32

115,000

ฉว 8484
กรุงเทพมหานคร35

75,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กภ 8484
กรุงเทพมหานคร32

59,000

7กค 8484
กรุงเทพมหานคร36

59,000

ญถ 8585
กรุงเทพมหานคร31

135,000

7กช 8585
กรุงเทพมหานคร36

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

8กจ 8989
กรุงเทพมหานคร49

295,000

5กบ 9090
กรุงเทพมหานคร26

59,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กช 9090
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

8กท 9090
กรุงเทพมหานคร28

79,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

235,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

195,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

225,000

7กฆ 9595
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กบ 9696
กรุงเทพมหานคร38

129,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

6กช 9797
กรุงเทพมหานคร41

95,000

7กก 9797
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนเลขหาบ

5กล 1001
กรุงเทพมหานคร14

69,000

8กธ 1001
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศช 1221
กรุงเทพมหานคร15

135,000

ษจ 1221
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กบ 1221
กรุงเทพมหานคร15

89,000

6กส 1221
กรุงเทพมหานคร20

39,000

8กฐ 1221
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กธ 1221
กรุงเทพมหานคร19

59,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

89,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

7กณ 1331
กรุงเทพมหานคร21

29,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

7กฒ 1441
กรุงเทพมหานคร21

29,000

สช 1551
กรุงเทพมหานคร21

145,000

7กร 1551
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กง 1551
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กณ 1661
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1661
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กฬ 1661
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กช 1661
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กร 1661
กรุงเทพมหานคร26

33,000

8กท 1661
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กฐ 1881
กรุงเทพมหานคร36

185,000

8กค 1991
กรุงเทพมหานคร31

89,000

1กฬ 2002
กรุงเทพมหานคร11

45,000

7กช 2002
กรุงเทพมหานคร14

59,000

7กฐ 2002
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กณ 2002
กรุงเทพมหานคร17

29,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

8กฐ 2112
กรุงเทพมหานคร24

99,000

สฉ 2332
กรุงเทพมหานคร22

89,000

7กฐ 2332
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฒ 2332
กรุงเทพมหานคร21

33,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

155,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

2กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กย 2552
กรุงเทพมหานคร28

135,000

7กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร27

39,000

8กด 2552
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กถ 2552
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กฎ 2662
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฌษ 2772
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

99,000

7กฒ 2772
กรุงเทพมหานคร29

49,000

ญฌ 2882
กรุงเทพมหานคร29

135,000

5กภ 2882
กรุงเทพมหานคร27

59,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

115,000

8กท 2992
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กณ 3113
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กด 3113
กรุงเทพมหานคร17

32,000

2กน 3113
กรุงเทพมหานคร16

49,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ญอ 3553
กรุงเทพมหานคร26

125,000

7กล 3553
กรุงเทพมหานคร30

39,000

7กว 3553
กรุงเทพมหานคร30

39,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

6กพ 3663
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ญถ 3773
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ญอ 3773
กรุงเทพมหานคร30

79,000

ญก 3883
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กช 3883
กรุงเทพมหานคร31

55,000

8กง 3883
กรุงเทพมหานคร33

59,000

8กฉ 3883
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กฎ 3883
กรุงเทพมหานคร36

115,000

7กญ 4334
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฎ 4334
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 4334
กรุงเทพมหานคร31

32,000

8กถ 4334
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กท 4664
กรุงเทพมหานคร28

49,000

6กถ 4664
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กฐ 4664
กรุงเทพมหานคร37

32,000

ญฮ 4774
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กษ 4774
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

7กศ 4774
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กษ 4774
กรุงเทพมหานคร34

35,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

145,000

5กอ 4884
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กภ 4884
กรุงเทพมหานคร33

32,000

8กค 4884
กรุงเทพมหานคร37

55,000

8กฒ 4884
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กณ 4884
กรุงเทพมหานคร38

59,000

8กด 4884
กรุงเทพมหานคร34

59,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

6กช 5005
กรุงเทพมหานคร19

65,000

6กจ 5005
กรุงเทพมหานคร23

59,000

7กล 5005
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

6กส 5115
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กฐ 5225
กรุงเทพมหานคร30

54,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

115,000

7กช 5335
กรุงเทพมหานคร26

39,000

จง 5445
กรุงเทพมหานคร26

119,000

ญน 5445
กรุงเทพมหานคร27

175,000

ญฐ 5445
กรุงเทพมหานคร31

145,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

1กษ 5445
กรุงเทพมหานคร24

235,000

4กพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

99,000

5กล 5445
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ษร 5665
กรุงเทพมหานคร30

135,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

155,000

6กช 5665
กรุงเทพมหานคร31

89,000

6กบ 5665
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กถ 5665
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กม 5775
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กน 5775
กรุงเทพมหานคร37

59,000

7กษ 5775
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กฌ 5885
กรุงเทพมหานคร39

49,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

235,000

5กช 5995
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

7กฎ 6006
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กพ 6006
กรุงเทพมหานคร28

29,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

69,000

7กญ 6116
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กศ 6116
กรุงเทพมหานคร29

29,000

6กฎ 6226
กรุงเทพมหานคร28

55,000

6กช 6336
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กณ 6336
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กท 6336
กรุงเทพมหานคร26

89,000

6กถ 6336
กรุงเทพมหานคร26

75,000

7กฐ 6446
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6446
กรุงเทพมหานคร31

32,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

6กบ 6556
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชม 6886
กรุงเทพมหานคร35

175,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กภ 6886
กรุงเทพมหานคร36

119,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

1กส 7007
กรุงเทพมหานคร23

59,000

3กจ 7007
กรุงเทพมหานคร24

59,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

6กฒ 7007
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กท 7007
กรุงเทพมหานคร22

45,000

7กถ 7007
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ษต 7117
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

39,000

สน 7447
กรุงเทพมหานคร34

99,000

5กฒ 7557
กรุงเทพมหานคร33

59,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กย 7557
กรุงเทพมหานคร38

59,000

6กอ 7557
กรุงเทพมหานคร37

32,000

5กม 7887
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กร 7887
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กฮ 7887
กรุงเทพมหานคร42

89,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

6กช 7997
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กบ 7997
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กอ 7997
กรุงเทพมหานคร45

89,000

7กก 7997
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กบ 7997
กรุงเทพมหานคร42

125,000

5กย 8008
กรุงเทพมหานคร30

65,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กฐ 8008
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กด 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

6กภ 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

199,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

125,000

8กง 8118
กรุงเทพมหานคร29

129,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

155,000

8กท 8118
กรุงเทพมหานคร28

195,000

8กค 8228
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กถ 8228
กรุงเทพมหานคร30

125,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฉ 8338
กรุงเทพมหานคร36

125,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

125,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

3กษ 8448
กรุงเทพมหานคร32

59,000

5กล 8448
กรุงเทพมหานคร36

79,000

6กฬ 8448
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กฒ 8448
กรุงเทพมหานคร36

135,000

8กต 8448
กรุงเทพมหานคร36

125,000

ฆถ 8558
กรุงเทพมหานคร30

355,000

6กช 8558
กรุงเทพมหานคร35

69,000

5กส 8668
กรุงเทพมหานคร41

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กถ 8668
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 8668
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กล 8668
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กว 8668
กรุงเทพมหานคร41

139,000

8กท 8668
กรุงเทพมหานคร38

165,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

355,000

ชท 8778
กรุงเทพมหานคร33

175,000

ศว 8778
กรุงเทพมหานคร43

185,000

5กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

7กฒ 8778
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กท 8778
กรุงเทพมหานคร39

69,000

7กพ 8778
กรุงเทพมหานคร46

99,000

7กร 8778
กรุงเทพมหานคร42

135,000

7กศ 8778
กรุงเทพมหานคร45

119,000

ฐต 8998
กรุงเทพมหานคร46

345,000

ศร 8998
กรุงเทพมหานคร45

599,000

8กช 8998
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ศณ 9009
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กค 9009
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กถ 9009
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กฆ 9009
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กล 9119
กรุงเทพมหานคร32

99,000

5กว 9119
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ฌธ 9339
กรุงเทพมหานคร33

145,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

8กถ 9449
กรุงเทพมหานคร36

125,000

ญง 9559
กรุงเทพมหานคร34

255,000

4กภ 9559
กรุงเทพมหานคร34

99,000

5กน 9559
กรุงเทพมหานคร39

195,000

5กร 9559
กรุงเทพมหานคร38

255,000

5กถ 9559
กรุงเทพมหานคร35

165,000

5กม 9559
กรุงเทพมหานคร39

199,000

6กง 9559
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กช 9669
กรุงเทพมหานคร39

125,000

6กฐ 9669
กรุงเทพมหานคร46

145,000

5กล 9779
กรุงเทพมหานคร44

99,000

6กอ 9779
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 9779
กรุงเทพมหานคร45

139,000

7กถ 9779
กรุงเทพมหานคร41

115,000

8กช 9889
กรุงเทพมหานคร45

495,000
ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

2กท 10
กรุงเทพมหานคร5

115,000

กค 13
กรุงเทพมหานคร9

395,000

ชฮ 13
กรุงเทพมหานคร11

125,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภษ 15
กรุงเทพมหานคร11

195,000

ศค 15
กรุงเทพมหานคร17

295,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

6กย 16
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ฆร 18
กรุงเทพมหานคร16

299,000

ฐร 21
กรุงเทพมหานคร16

135,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

สอ 27
กรุงเทพมหานคร22

135,000

กล 27
กรุงเทพมหานคร16

135,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

งบ 36
กรุงเทพมหานคร13

135,000

พค 38
กรุงเทพมหานคร23

99,000

3กฮ 45
กรุงเทพมหานคร18

125,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

4กภ 56
กรุงเทพมหานคร17

125,000

ฉท 69
กรุงเทพมหานคร21

395,000

1กบ 69
กรุงเทพมหานคร19

350,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฉต 72
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภย 72
กรุงเทพมหานคร18

115,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

39,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

สอ 81
กรุงเทพมหานคร22

135,000

3กร 83
กรุงเทพมหานคร19

59,000

6กฐ 97
กรุงเทพมหานคร32

45,000

7กฌ 97
กรุงเทพมหานคร29

49,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ษน 168
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

7กญ 200
กรุงเทพมหานคร14

49,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

3กก 618
กรุงเทพมหานคร20

59,000

สฉ 639
กรุงเทพมหานคร30

49,000

กท 654
กรุงเทพมหานคร17

129,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

49,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

พม 988
กรุงเทพมหานคร38

115,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

2กฎ 2422
กรุงเทพมหานคร18

35,000

ฌข 2499
กรุงเทพมหานคร31

59,000

ศส 7577
กรุงเทพมหานคร40

49,000

ฆด 8988
กรุงเทพมหานคร37

99,000

8กต 8999
กรุงเทพมหานคร47

125,000

ภพ 9899
กรุงเทพมหานคร44

299,000
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

990,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นข 3333
กรุงเทพมหานคร19

590,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮอ 5555
กรุงเทพมหานคร31

995,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

ฮว 7777
กรุงเทพมหานคร39

870,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฬษ 7777
กรุงเทพมหานคร37

870,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

ฮอ 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,550,000

นร 1
กรุงเทพมหานคร10

950,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

555,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮว 3
กรุงเทพมหานคร14

390,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮษ 6
กรุงเทพมหานคร15

495,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮอ 6
กรุงเทพมหานคร17

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

อง 22
กรุงเทพมหานคร12

235,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

ฮว 99
กรุงเทพมหานคร29

495,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮษ 222
กรุงเทพมหานคร15

450,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮษ 555
กรุงเทพมหานคร24

765,000

ฮอ 999
กรุงเทพมหานคร38

990,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

ฮษ 5000
กรุงเทพมหานคร14

169,000

ฮษ 345
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฮษ 456
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ฮษ 1234
กรุงเทพมหานคร19

235,000

อก 1234
กรุงเทพมหานคร17

185,000

อน 1234
กรุงเทพมหานคร21

195,000

ฮว 5678
กรุงเทพมหานคร37

145,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

ฮอ 1144
กรุงเทพมหานคร21

59,000

ฮอ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮษ 2244
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 4488
กรุงเทพมหานคร35

79,000

ฮฐ 5500
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮอ 5588
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฮอ 5599
กรุงเทพมหานคร39

165,000

ฮว 6688
กรุงเทพมหานคร39

129,000

ฮอ 6699
กรุงเทพมหานคร41

185,000

ฮษ 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฮษ 9988
กรุงเทพมหานคร43

175,000

ฮษ 1515
กรุงเทพมหานคร21

115,000

ฮษ 1818
กรุงเทพมหานคร27

185,000

ฮอ 1818
กรุงเทพมหานคร29

175,000

ฮอ 2020
กรุงเทพมหานคร15

79,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮอ 2626
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮษ 5050
กรุงเทพมหานคร19

69,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 6262
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮษ 6767
กรุงเทพมหานคร35

49,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

ฮอ 9898
กรุงเทพมหานคร45

355,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฐ 2002
กรุงเทพมหานคร18

55,000

ฮอ 2002
กรุงเทพมหานคร15

79,000

ฮฐ 2552
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฮอ 3553
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฐ 5005
กรุงเทพมหานคร24

85,000

ฮษ 5115
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮษ 7997
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ฮอ 9669
กรุงเทพมหานคร41

199,000

ฮอ 9889
กรุงเทพมหานคร45

395,000
ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒธ 1
กรุงเทพมหานคร9

99,000

1ฒฒ 11
กรุงเทพมหานคร9

150,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฒ 1111
กรุงเทพมหานคร11

590,000

1ฒณ 1111
กรุงเทพมหานคร13

155,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

1ฒฒ 88
กรุงเทพมหานคร23

115,000

1ฒฒ 99
กรุงเทพมหานคร25

125,000

1ฒฒ 456
กรุงเทพมหานคร22

69,000

1ฒฒ 1234
กรุงเทพมหานคร17

49,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000

1ฒฒ 1155
กรุงเทพมหานคร19

39,000

1ฒฒ 1212
กรุงเทพมหานคร13

39,000

1ฒฒ 8008
กรุงเทพมหานคร23

39,000